Corsendonk Coaching
home
visie
profiel
referenties
contact

LoopbaanbegeleidingspacerLoopbaancoachingspacerOutplacement

Corsendonk Coaching

Corsendonk Coaching werkt voor profit en nonprofit organisaties en particulieren. Wij zijn gespecialiseerd in loopbaanadvisering, loopbaancoaching, outplacement, re-integratie en training.  Voor onze professional is de mens het uitgangspunt, de kern in relatie tot werk in de breedste zin van het woord. Een begeleidings- of coachingstraject bij Corsendonk Coaching is gebaseerd op vier pijlers die zowel in werk als privé de essentiële fundamenten zijn voor het welzijn van ieder mens: 
  • zelfbewustwording
  • initiatief tonen
  • keuze maken
  • verantwoordelijkheid nemen voor deze keuzes.
Een leven, gebouwd op deze fundamenten staat als een huis!
 
Coachings- en begeleidingstrajecten en re-integratietrajecten kunnen door Corsendonk Coaching landelijk worden uitgevoerd.